Osivo MÁKU

Ceník pro období roku 2018

se připravuje, v případě zájmu kontaktujte

naše oblastní obchodní zástupce

 

 

Nabízené odrůdy: Opál, Bergam, Maraton, Major, Aplaus, Orfeus, Orel.

 
 

Mák setý - Major
Papaver somniferum L., Poppy

Modrosemenná odrůda, vyšlechtěná na Výzkumno-šlechtitelské stanici Malý Šariš, registrovaná v roce 2002.

Přednosti:

 • odolná proti polehání a vyvracení
 • velmi dobrá odolnost proti nežádoucímu otvírání tobolek
 • přizpůsobivá půdním a klimatickým podmínkám
 • vysoká úroda makoviny

Modrosemenná odrůda byla registrovaná v roce 2002. Vznikla křížením materiálů Svalöfs Soma x Bibbi s následným výběrem na požadované hospodářské znaky a vlastnosti.

Odrůda je středně raná (vegetační doba 126 dní jako u odrůdy Opál, o jeden den delší než u odrůdy Gerlach), středně vysoká (1,11m, Gerlach 1,06m, Opal 1,03m). Vyznačuje se robustnějším habitusem, to jí dává předpoklady pro dobrou odolnost proti vyvracení a polehání. Odolnost proti nežádoucímu otvírání tobolek po dozrání je velmi dobrá (0,5 %). Barva semena je modravá s dobrou barevnou vyrovnaností. Hmotnost tisíce semen je 0,55 g a je vyšší než u kontrolních odrůd.

Major má vysoký úrodní potenciál. Je to odrůda univerzálního typu, určená pro potravinářské využití semene a zpracování makoviny farmaceutickým průmyslem. Obsah morfínu se pohybuje na úrovni 0,45 – 0,50 %. Obsah oleje v semeni je 48,3 % ( na úrovni kontrolních odrůd ). Zdravotní stav je dobrý. Vyznačuje se střední odolností proti plísni makové a helmintosporióze.

Je to odrůda přizpůsobivá půdním a klimatickým podmínkám. Nejvíc jí vyhovují humidnější oblasti řepařské ale i bramborové výrobní oblasti. Ve firemních zkouškách v letech 1998-1999 dosáhla v průměru za dva roky vyšší úrodu semene o 12,0% a makoviny o 6,0% v porovnání s průměrem kontrolních odrůd. Ve státních odrůdových zkouškách v letech 2003-2004 dosáhla v řepařské výrobní oblasti úrodu na úrovni kontrolních odrůd. V bramborářské výrobní oblasti byla úroda o něco nižší. V průměru za dva roky dosáhla úrodu makoviny o 10,1% vyšší v porovnaní s průměrem kontrolních odrůd.

Mák setý - Maratón
Papaver somniferum L., Poppy

Modrosemenná odrůda, vyšlechtěná ve Výskumno-šlechtitelské stanici Malý Šariš, registrovaná v roce 2000.

Přednosti:

 • odolná proti polehání a vyvracení
 • velmi dobrá rovnoměrnost dozrávání
 • přizpůsobivá půdním a klimatickým podmínkám
 • vysoký úrodní potenciál

Modrosemenná odrůda registrovaná v roku 2000. Vznikla výběrem z křížení odrůd Svalöfs Soma x Bibbi.

Je to středně raná odrůda s vegetační dobou 130 dní. Rostliny jsou středně vysoké až vysoké s dobrou odolností proti vyvracení a polehání rostlin. Odolnost proti nežádoucímu otvírání tobolek po dozrání je velmi dobrá (0,6%). Barva semena je modrošedá, barevná vyrovnanost je dobrá.

Je to odrůda univerzálního typu, určená pro potravinářské využití semena a zpracovaní makoviny farmaceutickým průmyslem. Obsah morfínu v suchých tobolkách se pohybuje na úrovni 0,54%.

Zdravotní stav je dobrý, s dobrou odolností proti helmintosporióze na tobolkách.

Odrůda je přizpůsobivá půdním a klimatickým podmínkám. Má vysoký úrodní potenciál. V státních odrůdových zkouškách v letech 1998-1999 dosáhla dobré a vyrovnané úrody v řepařské výrobní oblasti. V průměru za dva roky dosáhla vyšší úrodu o 3,3% v porovnaní s kontrolními odrůdami. V bramborářské výrobní oblasti byla úroda semene o něco nižší než u kontrolních odrůd.

V letech 2001 – 2003 byla zkoušená v České republice ÚKZÚZ. V průměru tří roků dosáhla o 4,7% vyšší úrodu semene a o 1,4% vyšší úrodu makoviny v porovnání s kontrolními odrůdami.

Mák setý – Gerlach
Papaver somniferum L., Poppy

Modrosemenná odrůda, vyšlechtěná ve Výzkumno-šlechtitelské stanici Malý Šariš, registrovaná v roce 1990.
Na Agrokomplexu 1990 v Nitře získala ocenění MPSR „Čestné uznaní“.

Přednosti:

 • odolná proti polehání a vyvracení
 • dobrý zdravotní stav s vysokou odolností proti helmintosporióze
 • potenciál vysokých úrod
 • přizpůsobivá půdním a klimatickým podmínkám

Vznikla kombinačním křížením odrůd CH-47 x Marianne. Byla registrovaná v roce 1990. V ŠOS je zařazovaná jako kontrolní odrůda. Je registrovaná v České republice a v Dánsku.

Je to středně raná odrůda s průměrnou délkou vegetační doby 135 dní. Délka rostliny je střední (1,19m) s dobrou odolností proti polehání a vyvracení. Odolnost proti nežádoucímu otvírání tobolek po dozrání je dobrá (2,1%). Barva semene je modrošedá. Barevná vyrovnanost je dobrá.

Gerlach je modrosemenná odrůda určená pro potravinářské využití semene a zpracování makoviny pro farmaceutické účely. Obsah morfinu v sušině tobolek je nižší než průměr kontrolních odrůd (0,38%).

Zdravotní stav je dobrý, s vysokou odolností proti helmintosporióze na listech a tobolkách. Je přizpůsobivá půdním a klimatickým podmínkám a dosahuje vysoké a vyrovnané úrody v řepařské a bramborářské výrobní oblasti.

Mák setý - Bergam
Papaver somniferum L., Poppy

Modrosemenná odrůda, vyšlechtěná ve Výzkumno-šlechtitelské stanici Malý Šariš, registrovaná v roce 1998.
Na Agrokomplexu 1998 v Nitře získala ocenění MPSR „Čestné uznaní“.

Přednosti:

 • dobrá odolnosť proti poliehaniu a vyvráteniu
 • veľmi dobrá rovnomernosť dozrievania
 • prispôsobivá pôdnym a klimatickým podmienkam
 • vysoké a vyrovnané úrody

Registrácia odrody bola v roku 1998. Vznikla výberom z kríženia odrody Amarin s F1 generáciou K-197.
Na Agrokomplexe v roku 1998 získala „ Čestné uznanie “.

Odroda je stredne skorá s dĺžkou vegetačnej doby 124 dní. Má veľmi dobrú rovnomernosť dozrievania. Výška rastlín je stredná ( 124 cm ), s dobrou odolnosťou proti poliehaniu a vyvracaniu. Odolnosť proti nežiadúcemu otváraniu toboliek po dozretí je veľmi dobrá ( 0,7 % ). Farba semena je modrošedá, farebná vyrovnanosť je dobrá.

Odroda dosahuje vysokú úrodu kvalitného modrého semena na potravinárske využitie. Obsah morfínu v sušine toboliek je 0,44 %.Zdravotný je dobrý, s dobrou odolnosťou proti helmintosporióze na listoch a tobolkách. Je prispôsobivá pôdnym a klimatickým podmienkam a dosahuje vysoké a vyrovnané úrody v repnej a zemiakovej výrobnej oblasti.

Mák setý - Opál
Papaver somniferum L., Poppy

Modrosemenná odrůda, vyšlechtěná ve Výskumno-šlechtitelské stanici Malý Šariš, registrovaná v roce 1995.

Přednosti:

 • odolná proti polehání a vyvracení
 • nežádoucímu otvírání tobolek
 • dobrá odolnost proti helmintosporióze a plísni makové
 • vysoký úrodní potenciál a stabilní úrody

Odrůda Opál byla registrovaná v roce 1995. V roce 2005 byla její registrace prodloužena. Vznikla křížením materiálů K-158 x Majak. V ŠOS je zařazovaná jako kontrolní odrůda. Je registrovaná v České republice.

Opál je středně raná modrosemenná odrůda máku setého s délkou vegetační doby 126 dní. Je středně vysoká ( 1,03 m ) s dobrou odolností proti poléhání. Odolnost proti nežádoucímu otvírání tobolek po dozrání je velmi dobrá ( 0,2 % ). Barva semene je modravá s dobrou barevnou vyrovnaností. Hmotnost tisíce semen je 0,52 g.

Odrůda je určená na potravinářské využití semene a zpracování makoviny pro farmaceutické účely. Obsah morfínu v sušině tobolek je 0,62 %. Obsah oleje v semeni je 48,3 %.

Zdravotní stav je dobrý. Má dobrou odolnost proti helmintosporióze a plísni makové.

Má vysoký úrodní potenciál a stabilní úrody. Dosahuje velmi dobré úrody v řepařské a bramborářské výrobní oblasti.

 

 

Orel

 

Bělosemenná odrůda určena pro produkci semene pro potravinářské účely (semeno oříškové chuti), Středně raná, rostliny středně vysoké až vysoké, středně odolné proti poléhání, Střední odolnost proti helmintosporioze na listech, střední odolnost proti prorůstání mycelia helmintosporiozy dovnitř tobolek a střední odolnost proti plísni makové. Odrůda typu slepák, výskyt hleďáků nízký. Výnos semene vysoký, zejména v obilnářské oblasti. Obsah oleje v semeni středně vysoký až vysoký, obsah morfinu v makovině nízký.

 

 

Orfeus

 

 

Modrosemenná odrůda s dobrou barevnou vyrovnaností. Středně raná (jako odrůda Major) a středně vysoká odrůda. Odolnost poléhání a vyvracení dobrá. Zdravotní stav dobrý, odolnost helmintosporióze v tobolkách i plísni makové na úrovni kontrolních odrůd. Velmi nízký výskyt hleďáků (do 0,5%). Vysoké a vyrovnané výnosy, především v řepařském výrobním typu. Odrůda určená pro pěstování na potravinářské využití semene i zpracování makoviny.

Aplaus

Modrosemenná odrůda s dobrou barevnou vyrovnaností. Bíle kvetoucí, tobolka s výrazným žebrováním. Středně raná a středně vysoká odrůda. Zdravotní stav dobrý, v tobolkách i plísni makové na úrovni kontrolních odrůd. Má plné tobolky. Vysoké a vyrovnané. Odrůda určená pro pěstování na potravinářské využití semene i zpracování makoviny. V makovině vyšší obsah morfinu než Major.

 

Příjmení *
Firma *
Jméno *
Kontaktní telefon *
uveďte prosím telefonní číslo
E-mail *
Dotaz/Poptávka *