O společnosti

 Společnost AGRO 2000 s.r.o. vznikla 5.ledna 2000 spojením podnikatelských aktivit fyzických osob stávajících společníků, ing. Radka Kružíka a Lubomíra Krejčího. Pan Lubomír Krejčí a pan ing. Radek Kružík jsou jediní společníci a také jednatelé společnosti.

Firma AGRO 2000 s.r.o. se zabývá obchodní činností s komoditami v oblasti zemědělského sektoru. Jedná se o obchod především s těmito komoditami: obiloviny, olejniny, luskoviny, mák, kmín, speciální plodiny, brambory, ovoce, krmivářské suroviny, hnojiva, pesticidy, osiva, nafta, jatečný dobytek, zástavová a chovná zvířata.

 

V rámci obchodu se zemědělskými komoditami firma využívá síť svých obchodních skladů. Jde zejména o sklady na rostlinné komodity, ze kterých provádí jejich výkup, posklizňovou úpravu, skladování a dále sklady na průmyslová hnojiva a chemii, které slouží jako zázemí pro obchod s průmyslovými hnojivy a chemií. Z těchto skladů firma zásobuje těmito komoditami své obchodní partnery. Obchodní střediska jsou rozmístěna v okresech Třebíč, Jindřichův Hradec, Znojmo, Brno-venkov a Svitavy.

Za účelem poskytování služeb v zemědělské prvovýrobě byla založena společnost AGRO 2000 – zemědělské služby s.r.o. Tato společnost zabezpečuje svým partnerům v rámci provádění služeb komplexní služby s moderní zemědělskou technikou.   

Firma nabízí svým partnerům tyto základní druhy služeb:
  • míchání krmných směsí 4-mi mobilními míchárnami přímo u zákazníků
  • základní agrotechniku (orba, podmítka, setí..)
  • hnojení průmyslovými hnojivy, rozmetání statkových hnojiv
  • chemickou ochranu
  • sklizňové práce (sklízení obilovin, olejnin, sklizeň senáží a siláží komplexními linkami)
  • sušení rostlinných komodit mobilními suškami přímo u zákazníků.

Od roku 2008  provozuje společnost své aktivity ve stavebnictví, prostřednictvím sesterské společnosti K-STAV TŘEBÍČ, s.r.o.,  která je převážně zaměřená na provádění zemědělských staveb, ale i  bytových, občanských staveb a budování inženýrských sítí.

Společnost disponuje kvalitním  technickým vybavením a profesionálním týmem pracovníků, včetně autorizovaných inženýrů a techniků.  

 

Agro bazar