AGRO 2000 > Prodej ND a strojů > Oleje a maziva Shell, Paramo > Oleje pro bioplynové staniceMazací plán bioplynové stanice

Ve společnosti Agro 2000 provozujeme bioplynové stanice, které jsou osazeny motory značky Jenbacher a používáme v nich produkty Shell.

Společnost Jenbacher rozděluje plyny do těchto tříd:

Třída A:

zemní plyn a plyny, která stále splňují omezení týkající se stopových a doprovodných prvků podle TN 1000-0300, TN 1000-0301 a TN 1000-0302 - zemní plyn, doprovodný ropný plyn, důlní plyn, bioplyn, zlváštní plyny

Třída B:

plyny s kyselinotvornými stopovými látkami nebo se stopovými látkami, které především nepříznivě ovlivňují stav oleje - bioplyn, kalový plyn, dřevoplyn, případně pyrolízní plyny

Třída C:

plyny s kyselinotvornými stopovými látkami a přídavně stopovými látkami, které způsobují opotřebení - skládkový plyn.


Mazací olej může ztratit vlivem přímesí v pohonném plynu své protikorozní vlastnosti. Výsledky periodických analýz mazacího oleje upozorní na nežádoucí příměsi v pohonném plynu. Z toho plyne, že i kvalita a složení bioplynu má velký vliv na životnost oleje. Můžeme říci, protože jsme v minulosti používali i jiné oleje, že se nám produkty od společnosti Shell osvědčily, protože dle vzorkování se nám prodloužil interval výměny.

Cenu tohoto oleje výrazně ovlivňují tribotechnické analýzy, Jenbacher předepisuje u prvních dvou cyklů nového motoru vzorkovat po 75 mth, poté do určité hranice po 250 mth, následují 100 mth intervaly v jednom cyklu oleje.

Pro detailní tribotechnickou analýzu olejů používaných v bio-plynových stanicích je nutné realizovat testy na úrovni „ADVANCE“ jejichž cena se pohybuje v rozmezí 1.175 Kč až 2.350 Kč u jednoho vzorku, a to dle konkrétního požadavku objednatele.

Bioplynové stanice jsou osazeny míchadly ve kterých s v intervalu 500 provozních hodin mění olej. Do těchto převodovek jsou doporučeny oleje Omala S4 GX 320 a 220.

Tyto oleje a maziva jsme Vám schopni dodávat, cenovou nabídku uděláme na základě Vaší poptávky.

Poskytujeme i zpětný odběr vyjetých olejů.

Doporučená maziva:

Mysella MA 40
Mysella LA 40
Omala S4 GX 320
Omala S4 GX 220
Retinax EP2

Pro bližší informace kontaktujte:

Karel Šteffl
tel: 724 584 296
e-mail: steffl@agro2000.cz

Ing. Marek Doležal
tel: 724 814 083
e-mail: dolezal@agro2000.cz