Zemědělské komodity rostlinné produkce

Pro naše zákazníky provádíme nákup širokého sortimentu zemědělských komodit, a to různé druhy obilovin, olejnin, luštěnin a speciálních plodin.

Základní druhy komodit, které vykupujeme jsou:

 • Obiloviny:
  - Pšenice potravinářská
  - Pšenice krmná
  - Ječmen sladovnický
  - Ječmen krmný
  - Oves pluchatý
  - Oves nahý
  - Žito potravinářské
  - Žito krmné
  - Triticale
  - Kukuřice
    
 • Olejniny:
  - Řepka olejná
  - Slunečnice černá
    
 • Luštěniny:
  - Hrách krmný
  - Hrách potravinářský
    
 • Speciální plodiny:
  - Mák
  - Hořčice
  - Len
  - Kmín

Nákup zemědělských komodit provádíme na našich obchodních skladech, které jsou rozmístěny v okresech Jindřichův Hradec, Třebíč, Brno, Znojmo, Břeclav a Svitavy. Na skladech provádíme posklizňovou úpravu nakupovaných komodit, a to jejich sušení a čištění. Našim partnerům zde dále nabízíme možnost skladování komodit. Našim dodavatelům provádíme bezplatně laboratorní rozbory vzorků nabízených komodit.

V případě potřeby zajišťujeme dopravu vykupovaných komodit od zákazníka do našich obchodních skladů.

Našim zákazníkům, kteří provozují živočišnou výrobu, nabízíme a prodáváme komponenty pro výrobu krmných směsí, například sojové šroty, řepkové šroty, slunečnicové šroty, pšeničné a žitné otruby a jiné.

Případným zájemcům o prodej zemědělských komodit je k dispozici tým obchodních zástupců, který poskytne cenové a další podmínky nákupu.

 

Pro další informace může kontaktovat přímo našeho zástupce, nebo nás kontaktujte přes kontaktní formulář.

 


Kontaktní osoba:  

 

Ing. Miloš Veselý, obchodní ředitel

mob.:               +420 724 049 849

e-mail:              vesely@agro2000.cz

 

 

Příjmení
Firma
Jméno
E-mail *
Dotaz/poptávka *

Agro bazar